by ★★

Live !! พยากรณ์อากาศ 2 ธ.ค 63 ทำใจใต้ฝนหนักต่อเนื่อง ตอนบน…เตรียมเย็นลงแรง by แซ็ก ธนินวัฒน์

 

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3