ตรวจอากาศเดือนพฤษภาคม 🌎 สถานีรักโลก 360 องศา EP.61

ตรวจอากาศเดือนพฤษภาคม 🌎 สถานีรักโลก 360 องศา EP.61

 

🌍 ตอนนี้ ก็ได้เวลา.. รู้อากาศของคุณผู้ชมล่วงหน้า
กับอากาศในเดือนพฤษภาคม อีกแล้ว
☀ ซึ่งเป็นเดือนที่คาบเกี่ยวระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนด้วย 🌧
ถ้าอย่างนั้น ! ต้องมาดูว่าอากาศในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไร ?

แล้วมาติดตามอากาศไปพร้อมกับผมนะครับ 😊😊😊

#ทีวี360องศา #สภาพอากาศ #พยากรณ์อากาศ #พายุฤดูร้อน #ฝนฟ้าคะนอง #ฤดูร้อน #ฝนฟ้าคะนอง #อากาศร้อน #กรมอุตุนิยมวิมยา #ช่อง3 #แซ็ก #ธนินวัฒน์ #เดือนพฤษภาคม