by ★★

video

พยากรณ์อากาศวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน กับการรายงาน
สภาพอากาศวันนี้..ไทยตอนบน หนาวเย็น น้อยลงต่อเนื่อง

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3