by ★★

👉 ในสัปดาห์ที่ฝนไปต่อ ตกต่อเนื่องแบบนี้ 
ผมมีข้อควรระวัง ให้พี่น้องชาวเกษตรกร รับมือนะครับ

เน้นย้ำ  ในพื้นที่ที่ได้ฝนมาก ไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

1. ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือ เกษตรกรที่อยู่
บริเวณเชิงเขา อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้
2. ดิน และอากาศมีความชื้นสูง ระวัง.. การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก 
3. พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม จัดทำระบบระบายน้ำใน
พื้นที่เพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ในแปลงปลูกพืช เมื่อมีฝนตกหนัก
4. ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินบริเวณข้างเคียงไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย 

🍂 ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ได้ฝน หรือฝนตกน้อยมาก !!
💦 เกษตรกรที่พอมีแหล่งน้ำเป็นของตนเอง ควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันต้นพืชชะงักการเจริญเติบโตนะครับ 🌱

ที่มา : อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร 

#ทีวี360องศา #ความรู้คู่อากาศ #อากาศวันนี้ #อากาศพรุ่งนี้ #สภาพอากาศ #การเกษตร #เกษตรกร #พยากรณ์อากาศ #ระวัง #อันตราย #เตือนภัย #เสียหาย #ฤดูฝน#ฝนตก #ฝนตกหนัก #อากาศ #กรมอุตุนิยมวิทยา #สถานีรักโลก

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3