by ★★

แล้งคลี่คลาย อุตุฯ คาดพายุเข้าไทย 1-2 ลูก (ส.ค.-ก.ย.)

แล้งคลี่คลาย อุตุฯ คาดพายุเข้าไทย 1-2 ลูก (ส.ค.-ก.ย.)

แล้งคลี่คลาย อุตุฯ คาดพายุเข้าไทย 1-2 ลูก (ส.ค.-ก.ย.)

      เมื่อเวลา 14.00 น. (23 ก.ค.62) ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงข่าวเรื่อง “คาดการณ์ช่วงครึ่งหลังของฤดูฝน พ.ศ. 2562”  โดยรายละเอียด ดังนี้

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาพบว่า.. ปริมาณฝนรวมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ-อีสาน-กลาง ยังคงต่ำกว่าค่าปกติต่อเนื่อง  โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน และอีสานตอนล่าง ที่มีปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติเกินกว่า 50% ส่งผลให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน

      เป็นผลจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีน อีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ปัจจัยควบคุมลักษณะอากาศไทย) ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน ส่งผลให้ฝนตกไม่ต่อเนื่อง และปริมาณฝนน้อย บางพื้นที่เกิดฝนทิ้งช่วง (มีฝนน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรต่อเนื่องกันเกินกว่า 15 วัน) ทำให้ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติ 13%

      แต่พอเข้าครึ่งหลังของฤดูฝนในปีนี้ คาดว่า.. สถานการณ์ฝนน้อยในช่วงนี้จะค่อยๆ คลี่คลาย และมีฝนเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม และกันยายน บริเวณด้านรับลมมรสุม คือ ด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

      นอกจากนี้ยังอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย หรือเคลื่อนเข้าใกล้ ส่งผลกระทบ ในช่วงดังกล่าว มีฝนเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่การเกษตรได้บ้าง                       

      สรุปโดยเข้าใจง่ายๆ ครึ่งแรกของฤดูกาล ถือว่าไทยเราต้องเผชิญกับความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร แต่พอเข้าครึ่งหลัง ด้วยปัจจัยทางธรรมชาติแล้ว เอื้อ.. ให้มีฝนมากยิ่งขึ้น พอให้พี่น้องเกษตรกรได้ชุ่มฉ่ำหัวใจขึ้นมาบ้างนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น !! ปริมาณฝนก็ยังคงต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 5-10%

อย่างไรก็ตาม.. หากมีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง หรือภัยจากสภาวะอากาศเกิดขึ้น สามารถติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงการรายงานข่าวอากาศทาง Facebook TV360องศา หรือ www. tv360entertainment.com

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3