by ★★

แนะ ! วิธีการเก็บรักษานมแต่ละประเภท เพื่อประโยชน์สูงสุด

แนะ ! วิธีการเก็บรักษานมแต่ละประเภท เพื่อประโยชน์สูงสุด

       ปกติเวลาเราซื้อนมมา ก็จะคิดว่า.. แช่ตู้เบ็นสิ เท่านี้นมก็ไม่เสียแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า.. เราควรเก็บนมให้ถูกวิธี เพื่อการยืดอายุ และได้ประโยชน์จากนมแบบครบถ้วน นั่นเองครับ ซึ่งการเก็บรักษานม แยกออกตามประเภทของนม ดังนี้

นมพาสเจอร์ไรส์ : ควรเก็บแช่ในตู้เย็นทันที เมื่อเอาออกมาดื่ม ถ้าเหลือให้รีบเก็บทันที โดยจะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 10 วัน ในอุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส นับจากวันผลิต

นมสเตอริไรส์ (นมกระป๋อง) : เก็บไว้ได้นาน 12 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรจะถูกแสงแดดโดยตรง

นมยูเอชที (UHT) : เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ ไม่ควรโดนแสงแดด ไม่เก็บไว้ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น โดยจะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน

นมเปรี้ยว : ควรเก็บไว้ในตู้เย็น และปิดฝาให้สนิท นมชนิดนี้สามารถเก็บไว้ได้นานกว่านมประเภทอื่น เพราะมีกรดแลคติกที่ช่วยในการถนอมอาหาร

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์ : เก็บไว้ในตู้เย็นในอุณหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส โดยจะเก็บได้นานถึง 3 สัปดาห์หรือ 21 วัน

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มยูเอชที : สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 8 เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น

เมื่อรู้จักการเก็บรักษานมไว้ดื่มแล้ว เราควรเพิ่มช่องทางการเก็บกล่องเครื่องดื่ม โดยการนำมาบริจาคในโครงการ Recycle for New Hope เพื่อนำกล่องไปเปลี่ยนเป็นหลังคาเขียวและนำไปช่วยเหลือผู้อื่น แถมช่วยลดขยะและช่วยโลกได้ด้วย โดยสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค บิ๊กซี 140 สาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน ร่วมถึงส่งไปรษณีย์มาได้ที่ บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3