เผย ฝนฟ้าคะนอง ไทยตอนบน ยังมี อากาศแปรปรวน เจอฝนป่วน เล็กๆ ทุกภาค แนะสุดสัปดาห์ เที่ยวใต้ อากาศดี