by ★★

เปิดโลกใบใหม่ สร้างความสุขให้ชีวิตด้วยการแบ่งปัน

      ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ จนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่จะให้ทุกๆ คนได้เข้าไปสัมผัสโลกใบใหม่ โลกที่มีแต่อากาศบริสุทธิ์ ไร้มลพิษ มีแหล่งอาหารให้เลือกสรร และยังเป็นแหล่งทำกินที่สมบูรณ์อีกด้วย

      ทั้งหมดนี้ ! รวบรวมอยู่ในป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความสวยงาม บนเนื้อที่ 1,500 ไร่ ที่ป่าชุมชนแห่งนี้ ได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์ จัดการ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนแห่งนี้ บอกได้เลยว่า.. พื้นป่าชุมชนของภาคเหนือในปัจจุบัน มีมากกว่า 440 แห่ง จำนวนพื้นที่กว่า 7 แสนไร่ และพื้นที่แห่งนี้มีความเชื่อหนึ่งที่ทำให้คนในชุมชนไม่กล้าตัดไม้ทำลายป่า  

      และตลอดเส้นทางในป่านั้น บอกเลยว่า.. ชาวบ้านได้อนุรักษ์และรักษาป่าต้นน้ำ ด้วยการเดินตามรอยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่าด้วยเรื่องของการปลูกป่า 3 อย่าง คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือพออยู่ พอกิน พอใช้ และเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ ถือได้ว่าป่าชุมชนบ้านต้นต้องได้เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ชุมชนอื่นๆ นำไปปรับใช้ ลดการทำลายป่า

      พร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชนานาพรรณ และสัตว์นานาชนิด ที่มีให้เห็นตลอดทางเดินเข้าป่า ไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพร สัตว์ป่าหายาก อาทิ ปูป่า บ่าง และรังไข่มดแดง ที่เต็มทุกต้นไม้ตลอดแนวทางเดิน เรียกว่า.. ป่าชุมชนบ้านต้นต้องแห่งนี้ เป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ ที่พร้อมให้ทุกท่านได้ไปศึกษา และเรียนรู้

ใครที่ได้สัมผัส และเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านต้นต้องนี้ จะทำให้โลกใบนี้เปลี่ยนไป พาคุณไปสู่โลกใบใหม่ ที่จะพบความสุข อากาศที่ดี บริสุทธิ์ และมีประโยชน์ต่อคุณ และโลกด้วย

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3