by ★★

    เจอแล้วสัญญาณลมหนาว แต่ระวัง!! เป็นจุดชี้วิกฤตมลพิษทางอากาศใน กทม.และเขตเมืองเช่นกัน ผมว่า ตอนนี้ภาคใต้อากาศจะดีสุดนะ..เรื่องสุขภาพ^^

    ★★
    About ★★
    พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3