หลบ หลีก ให้ปลอดภัย ป้องกันอันตรายจาก "ฟ้าผ่า"

หลบ หลีก ให้ปลอดภัย ป้องกันอันตรายจาก “ฟ้าผ่า”

🌪 ช่วงเกิดพายุฤดูร้อน นอกจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้นแล้วนั้น 🌪

 ยังมีอีกสิ่งที่พ่วงมาเป็นอันตรายด้วย ก็คือ.. “ฟ้าผ่า”
ซึ่งเป็นการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าในอากาศ ที่เกิดร่วมกับปรากฏการณ์อื่นๆ เช่น ฝนฟ้าคะนอง พายุ และภูเขาไฟระเบิด

🚨 ส่งผลต่อชีวิต และทรัพย์สิน ในบางรายเสียชีวิตจากฟ้าผ่า เป็นอันตราย จึงเป็นเหตุที่ต้องมาเตือนชาวแฟนเพช ให้ระวังในช่วงนี้ครับ 

วิธีการ
1. เลี่ยงอยู่กลางแจ้ง ใกล้ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง หากมีความจำเป็น.. ให้นั่งยอง ย่อตัวให้ต่ำและชิดกับพื้นมากที่สุด

2. หลบในตัวอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด

3. เลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพราะกระแสไฟจากฟ้าผ่าอาจไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า

4. กรณีอยู่ในรถ ให้ปิดกระจกทุกบาน และไม่ควรออกจากรถโดยเด็ดขาด

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#ทีวี360องศา #พยากรณ์อากาศ #สภาพอากาศ #คาดหมายอากาศ #ระวังอันตราย #เตือนภัย #พายุฤดูร้อน #ฝนฟ้าคะนอง #ฝนตก #ลมกระโชกแรง #อันตราย #ฟ้าผ่า #เสียชีวิต #ป้องกัน #กรมอุตุนิยมวิทยา #สถานีรักโลก360องศา #แซ็ก #แซ็กธนินวัฒน์