by ★★

สัตว์ป่าหายาก พบได้ที่ ! ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง จ.ลำปาง

       ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง จ.ลำปาง มีประวัติยาวนานมากกว่า 200 ปี โดยการเริ่มต้นจากกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในโซนด้านลงไปในพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงได้อพยพหาพื้นที่อยู่ใหม่ที่สมบูรณ์มากกว่าที่เดิม ในที่สุดก็ได้มาพบกับพื้นที่นี้ ซึ่งพบว่า..มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่นี้มีแหล่งน้ำธรรมชาติ(ห้วย) และมี ต้นบ่าต้อง(ต้นกระท้อน)อยู่มาก จึงได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ เเละขยายครัวเรือนมากขึ้น

      เเละด้วยเหตุนี้เองชื่อของ บ้านต้นต้อง จึงมีที่มาจาก ต้นบ่าต้องที่มีอยู่ในพื้นที่นี้เยอะ อีกทั้งต้นนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านอีกด้วย

การจัดตั้ง ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี 2549 จากกลุ่มชาวบ้านประมาณ 15 คน ที่ต้องการเข้ามาดูแลป่าในพื้นที่เขตสงวน เนื่องจากป่าขาดความอุดมสมบูรณ์จากการบุกรุกของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ เข้าจับจองพื้นที่ทำกิน หลังจากนั้นเมื่อทางกรมป่าไม้ทราบจึงเข้ามาช่วยเหลือ ทำการดูแลอย่างจริงจัง เเละช่วยยื่นเรื่องจัดการจัดตั้ง จนกลายเป็นพื้นที่ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2553 ซึ่งเรียกว่าเป็นความร่วมมือในการดูแลป่าระหว่างชาวบ้าน เเละกรมป่าไม้

     โดยการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนนั้น จำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจัง เเละเเข็งขัน เนื่องจากทางกรมป่าไม้ จะต้องมีการประเมินเพื่อต่ออายุการดูแลพื้นที่เหล่านี้ทุกๆ 10 ปี หากไม่ดูแลตามข้อตกลงพื้นที่ก็จะถูกยึดกลับคืน นอกเหนือจากที่ชุมชนนี้ต้องดูแลป่าให้อยู่ในสภาพที่ดี คอยปลูกต้นไม้ และรักษาลำน้ำเเล้ว ข้อดีของการเป็นป่าชุมชนนั้นสามารถให้คนในชุมชนเข้ามาหาของป่า เพื่อบริโภค เเละนำไปขายได้ ซึ่งแตกต่างจากป่าของกรมอุทยานที่ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้

      สำหรับการทำป่าชุมชนแห่งนี้ ใช้ระยะเวลาเพียง 1-2 ปี ก็เห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นชัดเจน สังเกตได้จากต้นไม้ที่หนาตาขึ้นจากเเต่ก่อน (1 ปีต้นไม้สูงได้ 1 เมตร) สัตว์หายากในป่าลึกเริ่มมาลงมาให้เห็นในพื้นที่ เช่น หมูป่า ไก่ป่า อิเห็น เต่าป่า อินเลน (กระรอก) บ่าง (คล้ายๆกระรอกบิน) รวมถึงผลผลิตจำพวกสมุนไพรต่างๆ เห็ดหายาก (เห็ดถอบ/ระโงก/โคน) ผักหวาน ผักสาป (มักเจอเเค่ในป่าลึกเท่านั้น)

ซึ่งสัตว์ป่าหายาก !! ที่พบเห็น.. ในป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ได้แก่

 1. นกปรอท
 2. นกอีแซว
 3. เหยี่ยว (แหล้วขี้เหยี่ยว)
 4. กางเขนดง (อกแดง)
 5. เเลน
 6. หมาป่า (หมาโจ)
 7. อิเห็น
 8. ไก่ป่า
 9. แย้
 10. นกยูง
 11. งู (หลากชนิด)
 12. อินเลน (กระรอกป่า)
 13. ปูป่า
 14. บ่าง
 15. เต่าป่า

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3