วันสิ่งแวดล้อมโลก ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม 🌎 สถานีรักโลก 360 องศา EP.66

วันสิ่งแวดล้อมโลก ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม
🌎 สถานีรักโลก 360 องศา EP.66

 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับ
มาร่วม กันพิทักษ์รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม เพื่อโลกใบนี้กันครับ 💚🌎

#ทีวี360องศา #พยากรณ์อากาศ #สภาพอากาศ #อากาศวันนี้ #อากาศพรุ่งนี้ #ฤดูฝน #ฝนตก #ฝนฟ้าคะนอง #กรมอุตุนิยมวิทยา #แซ็ก #ธนินวัฒน์ #ช่อง3