by ★★

  รู้ก่อนปลอดภัย กับข้อห้ามก่อนเข้าป่าที่ต้องรู้ !!

      ในกิจกรรมอิ่มท้อง อุ่นใจ 360 องศา จากใจตราแม่ครัว ตอนรักป่ารักชุมชน ครั้งนี้ของทีวี 360 องศา จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าแทบตลอดทั้งวัน ฉะนั้น..การเตรียมตัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และต้องเข้มงวดกับตนเองเป็นอย่างมาก กับข้อห้ามที่ไม่ควรทำเมื่อเดินป่า

       เพราะการท่องเที่ยวในป่า ทุกครั้งล้วนมีข้อควรระวัง เพราะในป่าก็เต็มไปด้วยภยันอันตรายทั้งสัตว์ป่า แมลงสัตว์กัดต่อย รวมถึงการเดินหลงป่า การท่องเที่ยวในป่าชุมชนก็เช่นกัน เพราะป่าชุมชนมีขนาดใหญ่ มีเขตติดต่อกับป่าธรรมชาติ เราจึงต้องควรระมัดระวัง และเรียนรู้ไว้ก่อน จะเป็นการดีครับ

  1. ไม่ควรเดินป่าเพียงลำพัง เพราะหากได้รับอันตรายไม่มีใครช่วยเหลือได้ทัน หรืออาจทำให้พลัดหลงได้
  2. หลีกเลี่ยงการเดินป่าในเส้นทางที่มีโขดหิน ชื้นแฉะ เพราะเสี่ยงต่อการลื่นไถล และพลัดตกได้
  3. ไม่ควรอยู่ในเสื้อผ้าที่เปียก อาจจะทำให้มีความหนาวเย็น เพราะร่างกายจะค่อยๆ สูญเสียความร้อน และอาจทำให้เป็นตะคริวได้ รวมถึงเป็นไข้ได้

  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น !! เราไปปฏิบัติภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเราอย่างดี พร้อมให้คำแนะนำตลอดเส้นทางการเดินป่า เพราะฉะนั้นหายห่วง และคลายกังวลเรื่องความปลอดภัยไปได้ครับ ขอแค่เตรียมร่างกายมาให้แข็งแรง และปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ และทีมงานที่ดูแลอย่างเคร่งครัดนะครับ


   

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3