by ★★

ยิ่งแยก ยิ่งได้ !!

ยิ่งแยก ยิ่งได้ !!

ยิ่งแยก ยิ่งได้ !!

      หลังจากที่เราทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกลงในถังนั้น ขยะเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ต่อระบบนิเวศ ต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเมื่อเราไม่ได้แยกขยะ ขยะทุกอย่างก็จะถูกเทรวมกัน สิ่งปะปนมากมายก็จะรวมตัวกัน กลายเป็นเชื้อโรค แหล่งสะสมแบคทีเรีย เมื่อคนมาสัมผัสก็ได้รับเชื้อโรคได้

      จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงควรคัดแยกขยะตามประเภทก่อนนำไปทิ้งที่ถังขยะสาธารณะ นอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันปัญหากองขยะที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ! ปัญหาเหล่านี้ ก็ยังคงแก้ไขได้ยาก เนื่องจากหลายท่าน ยังคงไม่มีความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกประเภท เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ผมจึงอยากขอรณรงค์แบบต่อเนื่อง เพื่อโลกที่น่าอยู่นะครับ

การคัดแยกขยะ จะแบ่งตามประเภท ดังนี้

      ขยะทั่วไป (ขยะย่อยสลายยาก) เป็นขยะจำพวกเศษกระดาษ ซองพลาสติก เปลือกลูกอม หรือของจำพวกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ที่ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิล ขยะเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการ เช่น การฝังกลบ การเผาด้วยเตาเผาขยะ เป็นต้น

      ขยะรีไซเคิล ขยะที่ยังใช้ได้ มักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระป๋อง ขวดน้ำ พลาสติก โลหะ ที่สามารถนำไปหลอมเพื่อแปรรูปสำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ขยะประเภทนี้จะมีมูลค่าสามารถเก็บไว้ขายให้ร้านที่รับซื้อของเก่า เนื่องจากสามารถนำไปสร้างประโยชน์ต่อได้

      ขยะเปียก (ขยะย่อยสลายได้) เศษอาหารและพืชผักที่เหลือจากการรับประทาน และการประกอบอาหาร เช่น ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ที่เมื่อทิ้งไว้ไม่นานจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ขยะเหล่านี้อาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น การนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

      ขยะอันตราย (ขยะมีพิษอันตราย) ที่อาจมีสารปนเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมได้ เช่น ขวดยา หลอดฟูออเรสเซนต์ กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพ ควรถูกแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากขยะเหล่านี้จะมีสารประกอบทางเคมีอันตรายหลายอย่าง ที่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกวิธี

                ฉะนั้น ! เมื่อการคัดแยกขยะมีประโยชน์ และสามารถส่งต่อช่วยเหลือ ใครอีกหลายๆคนได้ กล่อง UHT จัดเป็นกลุ่มขยะรีไซเคิลได้ เรามาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือนี้ให้กับคนอีกมากมายที่ยังรอคอยความหวังจากเราอยู่นะครับ

                เป็นวิธีที่ง่ายมาก และสามารถทำได้ทุกคนค่ะ ใช้แล้วอย่าทิ้งให้เป็นขยะ เก็ล ล้าง พับแบน และนำส่งได้ที่บิ๊กซี 140 สาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือจะนำส่งมาไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด 30-11 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.เสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3