ภาคใต้ .. รับมือฝนตกหนัก นับถอยหลังเข้าฤดูฝนพร้อมไทยตอนบนเข้าหนาว