by ★★

พื้นที่เสี่ยงฝนประจำวันที่ 8-9 ต.ค. 62
เน้นทางภาคตะวันออก และภาคใต้ 🌧🌧🌧

พื้นที่เสี่ยงฝนประจำวันที่ 8-9 ต.ค. 62

👉 ส่วนคนทางตอนบนเหนือ-อีสาน-กลาง
รวมถึงกรุงเทพฯ ปริมณฑล วันนี้ไร้ฝนหนักครับ

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3