by ★★

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขยายโครงการหลังคาเขียวฯ

(ร่าง) กำหนดการ

พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิล

ภายใต้โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ อาคารมาลีนนท์ ตึก M2 ชั้น G 

 

เวลา              รายละเอียด

09.30 น.            แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน รับประทานของว่างและชมนิทรรศการบริเวณงาน

                           8 ปีกับโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

                           รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม คืนสิ่งดีๆ สู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

10.00 น.            พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำชมวีดีทัศน์มุ่งสู่ปีที่ 9 โครงการหลังคาเขียวฯ   

10:15 น.            ผู้ดำเนินโครงการร่วมเสวนาในหัวข้อ “มุ่งสู่หนึ่งทศวรรษโครงการหลังคาเขียวฯ” 

                          ผลงานความร่วมมือจากกิจกรรมโครงการที่ผ่านมา

                          ก้าวต่อไปของโครงการหลังคาเขียวฯ

10:30 น.          พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิล

                        โดย พันธมิตรหลักและผู้สนับสนุนโครงการ

                        รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

                        กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

                        บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

                        รายการทีวี 360 องศา

                        กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        กรรมการผู้จัดการ ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด     

10:40 น.         ถ่ายภาพร่วมกัน

10:50 น.         องค์กรสนับสนุนขึ้นร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิลเพื่อมอบให้กับโครงการ“หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” 

11.00 น.         ชมนิทรรศการบริเวณงานและสอนวิธีพับกล่องเครื่องดื่ม  

                       ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

11.30 น.          จบพิธีการ

# # #

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3