by ★★

‼️ อยู่ในช่วงการเตือนให้ระวังพายุฤดูร้อนสำหรับประเทศไทยตอนบน 🌪

พายุฤดูร้อน คือ ?

พายุฤดูร้อน คือ ?

👉🏻 ส่วนมากมักจะเกิดในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน
จากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวต่อเนื่องหลายวัน
มาเจอกับมวลอากาศเย็น ที่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบกับบ้านเราในช่วงนี้

 ก็จะทำให้เมฆยกตัวขึ้นรุนแรง เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง พ่วงด้วยลูกเห็บตกในบางพื้นที่

🌪 ส่วนมากมักจะตกประมาณ 1-2 ชั่วโมง และหลังจากฝนตกอากาศจะดีขึ้นตามลำดับ

 สิ่งที่ต้องย้ำเตือน ‼️ คือผลกระทบเรื่องความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เลี่ยงการอยู่ที่โล้งแจ้งขณะเหิดฝนฟ้าคะนอง อย่าใกล้ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเอาไว้ด้วยนะครับ

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3