“พระสุพรรณกัลยานั้นมีอยู่จริงหรือไม่” คุณเท่านั้นที่จะตอบได้

      “พระสุพรรณกัลยานั้นมีอยู่จริงหรือไม่” คุณเท่านั้นที่จะตอบได้

      มีไม่บ่อยครั้งนัก ที่คนในวงการข่าวหรือวงการ บันเทิงจะเขียนหนังสือว่าด้วยเรื่องราวของประวัติ ศาสตร์ เรื่องราวของวีรบุรุษวีรสตรีในประวัติศาสตร์ ด้วยส่วนมาก มักจะเขียนเรื่องราวของตนเอง ทั้ง ประวัติชีวิต ประสบการณ์การทํางาน หรือหลัก บริหารที่เรียกกันว่า งาน How to แต่หนังสือที่ ท่านผู้อ่านถืออยู่ในมือนี้ คือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ “จอมใจอโยธยา” อันเป็นเรื่องราวของสมเด็จพระ สุพรรณกัลยา พระพี่นางในสมเด็จพระนเรศวร มหาราช มหาวีรบุรุษนักรบผู้กู้ชาติกู้แผ่นดิน เมื่อ ครั้งเสียกรุงครั้งที่ ๑ ที่ประวัติศาสตร์ยังคงบันทึก เรื่องราวของพระองค์ ให้ลูกหลานได้ศึกษา ได้รู้ ความเป็นมาของแผ่นดินที่ตนเองได้อยู่อาศัยใน ปัจจุบัน ว่าแผ่นดินนี้ได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง บรรพบุรุษที่ยอมสละเลือดเนื้อ
และชีวิต เพื่อรักษาและกอบกู้แผ่นดิน โดยเฉพาะพระนามของสมเด็จพระนเรศวร มหาราช หรือพระองค์ดํา สมเด็จพระเอกาทศรถ หรือพระองค์ขาว และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา
หรือพระองค์ทอง สามพระนามที่จดจารอยู่ในหัวใจคนไทย ตลอดกาล…
     นวนิยายเรื่องนี้ ประพันธ์ขึ้นโดย ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส พัฒนวีรคุณ ผู้อ่านข่าวพระราชสํานักของไทยทีวีสีช่อง ๓ ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตา และคุ้น เสียงมาตลอด ได้ทุ่มเทบรรจงจรดตัวอักษรด้วยพลังแห่งความรัก ศรัทธา เทิดทูน และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ที่ทรงยอมแลกองค์ประกันกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หงสาวดี ประเทศพม่าใน แผ่นดินพระเจ้าบุเรงนอง หรือผู้ชนะสิบทิศที่ยิ่งใหญ่ ให้ทรงกลับมากอบกู้แผ่นดิน
เป็นนวนิยายที่เขียนขึ้นจากจินตนาการแห่งรักและศรัทธา โดยมีประวัติศาสตร์บันทึกตํานาน และพงศาวดาร ทั้งของไทย และของต่างชาติ เป็นผู้กํากับนําทาง
คนคนหนึ่ง ถ้าทุ่มเททําอะไรด้วยความรัก ความศรัทธาอย่างเปี่ยมล้น ผลที่ปรากฏออกมาย่อมเป็นที่สัมผัสได้ หนังสือนวนิยายเรื่องนี้ได้พิสูจน์ให้เห็น เป็นอย่างดี ถึงความรัก และศรัทธาที่ผู้ประพันธ์มีต่อองค์สมเด็จพระสุพรรณกัลยา ขัตติยนารีแห่งกรุงศรีฯ ที่ซาบซึ้งตรึงตรา ผ่านตัวละครคนรุ่นใหม่ ทั้งเพียงรุ้ง และ พันธการที่เชื่อว่า ท่านผู้อ่านจะวางหนังสือเล่มนี้ไม่ลงอย่างแน่นอน
จอมใจอโยธยา เขียนขึ้นด้วยหัวใจ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่าน จะอ่านด้วยหัวใจเช่นกัน…

 บรรณาธิการ

เรื่องย่อนวนิยาย “จอมใจอโยธยา”

เหตุการณ์สําคัญในอดีตปรากฏขึ้น
ท่ามกลางสรรพสิ่งที่งดงามเรืองรองสง่างาม และความวิปโยคแสนสาหัส
ความรักความผูกพันข้ามภพข้ามชาติ เกี่ยวนํายึดโยงให้
ดร.เพียงรุ้ง สาวสวยทันสมัย และผู้กองพันธการ ชายหนุ่มผู้กล้าหาญ
ต้องพบกับความมหัศจรรย์ของกาลเวลา และบุคคลสําคัญยิ่งของแผ่นดินเกิด
เขาทั้งสองได้สัมผัส ทุกสรรพสิ่ง อย่างน่าทึ่งชวนค้นหา
เรื่องราวที่ไม่คาดคิด ฉายแสดงเบื้องหน้าให้ได้รับรู้
ความทุกข์ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของใครคนหนึ่ง
ท่ามกลางอริราชศัตรู ทําให้ได้เข้าใจ ว่าหนึ่งดวงจิต แม้แตกดับ
แต่ยังคงยึดมั่นในสัจจะอธิษฐาน เป็นอมตะนิรันดร์กาล
เพื่อให้คนทั้งโลกได้จดจารรําลึก จากรุ่นสู่รุ่นสืบไป…
วันคืนหมุนผ่านเสื่อมยศศักดิ์ เป็นที่รักไร้แผ่นดินสุดหม่นหมอง
มีเพียงร่างลมหายใจให้ครอบครองเพื่อไทยผองกษัตรายอดฉัตรไทย
โอ้..จอมใจอโยธยา…
สายลมแห่งเหมันตฤดูต้องผิวกายให้เย็นยะเยือกจับขั้วหัวใจ…
อโยธยาศรีรามเทพนคร อาณาจักรอันยิ่งใหญ่เรืองรอง
บัดนี้จักได้แสดงให้ได้เห็นเด่นชัดอีกครั้ง จากอดีตสู่ปัจจุบัน
นับจากนี้ เพียงรุ้งและพันธการ
เขาทั้งสอง จะหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร?
ปลายทางจะสําเร็จดังใจหรือไม่?
เสียงจากใจเท่านั้นที่จะตอบได้ และคําตอบนั้น
จะเป็นแสงสว่างที่ไม่มีวันมืดดับตลอดไป…

สั่งชื้อหนังสือได้ที่ : https://www.naiin.com/product/detail/483671