พยากรณ์อากาศ 8ม.ค.65

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกจากจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมอีสานตอนบน ทำให้ไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และยอดดอย-ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังมีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้ตอนล่างเหลือมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่ง
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในไทยและกรุงเทพมหานครวันนี้ ยังคงมีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 14-19 องศา สูงสุด 30-35 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-14 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 14-18 องศา สูงสุด 31-33 องศา ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 8-15 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 19-20 องศา สูงสุด 33-35 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 19-23 องศา สูงสุด 32-35 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 20-25 องศา สูงสุด 30-32 องศา สุราษฏร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ กระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 33-34 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
กรุงเทพฯ ปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 21-23 องศา สูงสุด 33-35 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก
Total Views: 5 ,