พยากรณ์อากาศ 8ธ.ค.64

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังทำให้ภาคเหนือ-อีสานมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคกลาง-ตะวันออกมีอากาศเย็น และยอดดอย-ยอดภูยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง เตรียม..!!วันต่อๆไป อุณหภูมิจะกลับมาสูงขึ้น
สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนบางแห่งทางตอนล่างของภาค

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ ท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็นถึงหนาว ต่ำสุด 12-16 องศา สูงสุด 27-32 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ต่ำสุด 4-11 องศา
ภาคอีสาน ท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็นถึงหนาว ต่ำสุด 10-17 องศา สูงสุด 27-30 องศา ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-11 องศา
ภาคกลาง ท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็น ต่ำสุด 18-20 องศา สูงสุด 30-32 องศา
ภาคตะวันออก ท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็น ต่ำสุด 18-22 องศา สูงสุด 31-32 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ทางตอนบนของภาคมีท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ทางตอนล่างของภาคมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 18-24 องศา สูงสุด 30-32 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเมฆบางส่วน ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 32-33 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็น ต่ำสุด 19-22 องศา สูงสุด 31-32 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก
Total Views: 21 ,