พยากรณ์อากาศ 29ม.ค.65

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือ และอีสานตอนบน ทำให้มีหมอกในตอนเช้า โดยภาคเหนือและอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และยอดภูมีอากาศหนาว
ขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่าง กทม. ปริมณฑล และภาคตะวันออก ทำให้มีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ ขอให้ชาวไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังการสัญจรในบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย
สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ภาคใต้จึงยังคงมีแค่ฝนเล็กน้อยบางแห่ง
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้ พบว่ามีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันในบรรยากาศตามเมืองใหญ่และ กทม. เพิ่มขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน
ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 14-20 องศา สูงสุด 31-36 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-12 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 17-23 องศา สูงสุด 32-36 องศา ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 8-14 องศา
ภาคกลาง มีหมอกในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ต่ำสุด 23-24 องศา สูงสุด 34-36 องศา
ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเล ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 32-35 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 31-35 องศา มีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 33-35 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ ปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 33-36 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก

Total Views: 17 ,