พยากรณ์อากาศ 26ม.ค.65

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือ-อีสานตอนบน และมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากเมียนมาเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนด้วย ทำให้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า ดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงช่วงนี้ด้วย
สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 13-18 องศา สูงสุด 29-35 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 4-12 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 16-20 องศา สูงสุด 33-35 องศา ยอดภูอากาศหนาวต่ำสุด 10-15 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 20-21 องศา สูงสุด 34-36 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเล ต่ำสุด 20-23 องศา สูงสุด 32-35 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 31-33 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 33-35 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพฯ ปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 32-35 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก
Total Views: 16 ,