พยากรณ์อากาศ 12ธ.ค.64

อากาศวันนี้ทรงๆไม่ต่างจากเมื่อวานอีกวัน จาก..ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมไทยตอนบน ทำให้ ภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า
สำหรับยอดดอย-ยอดภูมีอากาศหนาว ขอให้รักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกด้วย เตือน..เกษตรกรในภาคเหนือตอนบนควรระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรจากหมอกและฝนเล็กน้อยด้วย
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย เน้นๆเป็นฝนฟ้าคะนองบางแห่งทางตอนล่างของภาค
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้.. ฝุ่นละออง/หมอกควันในไทยและกรุงเทพมหานคร มีการสะสมตัวในระดับปานกลาง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง ระวังมลพิษทางอากาศที่กลับมาเพิ่มขึ้นในบางแห่ง นี้ด้วย

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อยทางตอนบนของภาค ต่ำสุด 16-19 องศา สูงสุด 29-33 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 7-14 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 14-19 องศา สูงสุด 29-31 องศา ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 8-15 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 18-21 องศา สูงสุด 30-33 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 19-22 องศา สูงสุด 31-32 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ทางตอนบนของภาคมีเมฆบางส่วน กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 29-32 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 31-33 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
กรุงเทพฯ ปริมณฑล มีอากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 20-23 องศา สูงสุด 30-33 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก