พยากรณ์อากาศ เสาร์ที่ 12 ธ.ค.63

พยากรณ์อากาศ เสาร์ที่ 12 ธ.ค.63

พยากรณ์อากาศ เสาร์ที่ 12 ธ.ค.63

 ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นกัน 1-3 องศา กับมีหมอกในตอนเช้า โดยยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกด้วย

สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว มีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 12-18 องศา สูงสุด 29-35 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 4-13 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 16-22 องศา สูงสุด 31-33 องศา ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 8-12 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 19-22 องศา สูงสุด 32-35 องศา
ภาคตะวันออก มีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 24-25 องศา สูงสุด 32-35 องศา มีคลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝน10% ที่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 30-33 องศา คลื่นสูง 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝน10% ที่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 32-34 องศา คลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1- 2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 23-24 องศา สูงสุด 32-34 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก