พยากรณ์อากาศ เพื่อชาวเกษตร รู้ให้ชัดๆ เตือนฝนแทรก ทำผลผลิตเสียหาย by แซ็ก ธนินวัฒน์ ทีวี360องศา