พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 12ก.พ.64

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 12ก.พ.64

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 12ก.พ.64

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมไทยตอนบน ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วย

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้… พบว่าหลังจากที่เราไม่มีฝนแล้ว และลมมีกำลังอ่อนลง ทำให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และหมอกควัน มีได้มากขึ้น ระวังอันตรายกับสุขภาพของท่านด้วย

ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว มีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 12-17 องศา สูงสุด 29-35 องศา ยอดดอย หนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด 4-12 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อย ต่ำสุด 13-18 องศา สูงสุด 28-32 องศา ยอดภู หนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 6-11 องศา
ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อย ต่ำสุด 18-20 องศา สูงสุด 32-35 องศา
ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อย ต่ำสุด 18-23 องศา สูงสุด 31-35 องศา คลื่นสูง 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝน10% ที่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ต่ำสุด 20-25 องศา สูงสุด 31-36 องศา คลื่นสูง 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝน10% ที่ พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 33-36 องศา มีคลื่นสูง 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศเย็น กับหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 21-23 องศา สูงสุด 32-35 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก