by ★★

พยากรณ์อากาศ วันอาทิตย์ที่ 30มิย.62


คนที่ได้ฝนแจ่มๆยังเป็นคนที่อยู่ทางด้านรับลมมรสุม คือด้านตะวันตกของประเทศในภาคเหนือ กลาง ใต้ และภาคตะวันออก จากลมมรสุมที่มีกำลังแรงและมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนมาช่วยดึงลมมรสุม ใครเจอฝนตกหนักระวังอันตรายด้วย
สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยได้ฝน รอลุ้นนะครับ 2-5กค.มีลุ้น เหนือ อีสาน จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น และตกหนักบางแห่ง อาจช่วยกรณีที่ขาดฝนในบางพื้นที่ได้
ภาคเหนือวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ที่ แม่ฮ่องสอน และตาก ต่ำสุด 24-26 องศา สูงสุด 33-35 องศา
ภาคอีสานวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ต่ำสุด 25-26 องศา สูงสุด 34-36 องศา
ภาคกลางวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ที่ ราชบุรี และกาญจนบุรี ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 31-34 องศา
ภาคตะวันออกวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ที่ จันทบุรี และตราด ต่ำสุด 23-27 องศา สูงสุด 29-33 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ที่ด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ต่ำสุด 24-25 องศา สูงสุด 30-36 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ ระนอง พังงา และสตูล ต่ำสุด 24-27 องศา สูงสุด 32-34 องศา ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2-3ม. บริเวณมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3ม.ตั้งแต่กระบี่ลงไป คลื่นสูงประมาณ2ม. บริเวณมีฝนคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑลวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ต่ำสุด 26-27 องศา สูงสุด 32-34 องศา
#ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #พยากรณ์อากาศ

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3