by ★★

พยากรณ์อากาศ วันอาทิตย์ที่ 15กย. 62

พยากรณ์อากาศ วันอาทิตย์ที่ 15กย. 62

พยากรณ์อากาศ วันอาทิตย์ที่ 15กย. 62

ตอนนี้สัญญาณฝน..เลื่อนลงมาตรงกลางประเทศแล้ว จากผลของร่องมรสุมหรือร่องฝนที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง อีสานตอนล่างและภาคตะวันออก ขณะที่ลมมรสุมก็มีกำลังแรงขึ้น คอยผสมโรงเพิ่มฝนให้ด้วย
วันนี้จึงมีโอกาสมีฝนตกมากและตกหนักได้บางแห่งในภาคกลาง(ซึ่งรวมกรุงเทพฯ-ปริมณฑลด้วย),ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกสะสมกันด้วย
สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนให้งดออกจากฝั่ง
ส่วนภาพรวมอากาศทั่วไทย เป็นดังนี้
ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศา
ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศา
ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และนครปฐม อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศา
ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศา ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน70%และตกหนักบางแห่ง ที่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศา ภูเก็ตขึ้นไปคลื่นสูง 2-3 เมตร มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ,กระบี่ลงมาคลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศา #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #พยากรณ์อากาศ

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3