พยากรณ์อากาศ วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.62

พยากรณ์อากาศ วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.62

พยากรณ์อากาศ วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.62


ไทยตอนบนยังคงมีอุณหภูมิลดลง1-3องศา กับมีลมแรงและมีอากาศเย็นในตอนเช้า พื้นราบภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ระวัง!!กลางวันยังร้อนและแดดจัด จะป่วยกันได้ ส่วนตามยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด น่าไปเที่ยวอย่างมาก
สำหรับภาคใต้ตอนกลางยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตร มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เดินเรือระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือพื้นราบทางตอนบนของภาค มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ต่ำสุด 15-19 องศา สูงสุด 30-31 องศา พื้นราบทางตอนล่างของภาค มีอากาศเย็นในตอนเช้า ต่ำสุด 19-21 องศา สูงสุด 32-34 องศา ยอดดอย มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 6-12 องศา
ภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย พื้นราบ มีอากาศเย็นกับมีลมแรง ต่ำสุด 17-21 องศา สูงสุด 31-32 องศา ยอดภู มีอากาศหนาว ต่ำสุด 9-14 องศา
ภาคกลางอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง ต่ำสุด 19-21 องศา สูงสุด 32-34 องศา
ภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ต่ำสุด 19-23 องศา สูงสุด 32-33 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน40%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ที่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ต่ำสุด 22-23 องศา สูงสุด 30-34 องศา ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน40%ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 32-33 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
กรุงเทพ-ปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง ต่ำสุด 22-23 องศา สูงสุด 33-34 องศา #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก #พยากรณ์อากาศ