by ★★

  ป่าชุมชนที่อยู่คู่ไทยมา 200 ปี

  ใครอยากไปสัมผัสป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี

  เพราะว่าชุมชนบ้านต้นต้องนั้น มีที่มาที่ไป โดยการเริ่มต้นจากมีกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ติดกับป่าต้นต้อง ทางโซนด้านล่างนั้น ขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงได้อพยพหาพื้นที่อยู่ใหม่ที่สมบูรณ์มากกว่าที่เดิม !! จนได้มาพบ.. กับความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพื้นที่นี้มีแหล่งน้ำธรรมชาติ(ห้วย) และมี ต้นบ่าต้อง(ต้นกระท้อน)อยู่มาก จึงได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ เเละขยายครัวเรือนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของบ้านต้นต้อง อีกทั้งต้นนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านอีกด้วย

                อยากเจาะลึกประวัติ ป่าไม้ไทยที่สืบเนื่องมากว่า 200 ปี และเต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด ทั้งสมุนไพร สัตว์ป่าหายาก แถม..ของป่า ที่ว่าออกยากออกเย็นนัก ก็มีได้ที่นี่ !! ที่ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง อ.เมือง จ.ลำปาง
                 มาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี 4 มิ.ย. นี้ ประกาศผล และมาสัมผัสความอุดมสมบูรณ์นี้ไปด้วยกันนะครับ 

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3