by ★★

ปลายเดือน ! ระวัง..ฝนทิ้งช่วง เกษตรกรเร่งเก็บน้ำ

 

พยากรณ์อากาศประจำเดือนมิถุนายน ในช่วงต้น และกลางเดือน ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง

เว้นแต่บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60–80 ของพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และหนักมากในบางแห่ง

จากนั้นในช่วงปลายเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงต้น และกลางเดือน และจะมีกำลังอ่อนลงในช่วงปลายเดือน ประกอบกับ ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงปลายเดือน

ฉะนั้น !! เมื่อช่วงปลายเดือน ปริมาณฝนจะลดลงแบบนี้ ขอย้ำ ! ให้เกษตรกร ที่ต้องอาศัยน้ำในการดูแลผลผลิตทางการเกษตร เร่งเก็บน้ำช่วงฝนมาก ตั้งแต่ต้นเดือน ไม่เช่นนั้นจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ที่จะเกิดฝนทิ้งช่วง อาจส่งผลเสียให้กับผลผลิตนั้นเสียหาย เน่าตาย กระทบต่อรายได้เอานะครับ

 

การพยากรณ์ฝน แบ่งเป็นรายภาคดังนี้

ภาค %ฝน ปริมาณฝน วันฝนตก
เหนือ 40-60% 140-180 มม. 16-19 วัน
อีสาน 40-60% 180-220 มม. 14-17 วัน
กลาง 40-60% 130-170 มม. 14-17 วัน
ตะวันออก 60-80% 240-290 มม. 15-18 วัน
ใต้ (ออก) 20-40% 90-120 มม. 12-15 วัน
ใต้ (ตก) 60-80% 300-350 มม. 17-20 วัน

 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3