by ★★

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่ม ได้ถึง 217 กก.

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT ตามจุดรับบริจาค ที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการร่วมมือกับโครงการ Recycle for New Hope ที่ส่งเสริมให้คนที่มีจิตอาสา และใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มองกล่องเครื่องดื่ม UHT แบบไร้ประโยชน์ และทิ้งให้เป็นขยะไป จึงมองหนทางการนำมาทำประโยชน์ให้กับสังคม และโลก โดยการนำมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา เพื่อการไปสร้างบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ซึ่งครั้งนี้ เป็นการนับกล่องครั้งที่ 5 ได้กล่องเครื่องเครื่องดื่ม UHT จำนวนมากถึง 217 กิโลกรัม โดยรวบรวมนำส่งศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิต รีไซเคิลให้กลายเป็นแผ่นหลังคาต่อไป สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ผู้ที่ประสบภัยทางธรรมชาติได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่สบาย และน่าอยู่ขึ้น ด้วยคุณสมบัติพิเศษของแผ่นหลังคาเขียว ที่คงทนแข็งแรง และเย็นสบาย

ฉะนั้น ! เรายังต้องการพลังจากทุกท่าน ร่วมมือกัน เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT โดยการ แกะ ล้าง พับเล็ก ไม่ทิ้งให้ไร้ประโยชน์ เป็นขยะต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หากใครที่เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT ไว้ สามารถนำส่งได้ที่ Big C สาขาใกล้บ้าน หรือนำส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3