ตรวจอากาศ ครึ่งหลังกุมภาพันธ์ 🌎 สถานีรักโลก 360 องศา EP.50

ตรวจอากาศ ครึ่งหลังกุมภาพันธ์ 🌎 สถานีรักโลก 360 องศา EP.50

‼ อีกไม่กี่วัน ‼ ก็จะเข้าช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์กันแล้ว
และก็เป็นช่วงอากาศที่ต้องน่าติดตามด้วย 🌧❄☀☔
👉 เพราะครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับ
ประเทศไทยตอนบนจะเปลี่ยนถ่ายฤดูกาล
จากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อน ❄☀
⁉ แต่อากาศช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นอย่างไร ?

#ทีวี360องศา #สถานีรักโลก360องศา #พยากรณ์อากาศ #สภาพอากาศ #อากาศวันนี้ #อากาศพรุ่งนี้ #พยากรณ์อากาศวันนี้ #พยากรณ์อากาศพรุ่งนี้ #ฤดูหนาว #ฤดูร้อน #อากาศหนาว #ฝนตก #ฝนฟ้าคะนอง #กรมอุตุนิยมวิทยา #ช่อง3 #แซ็ก #ธนินวัฒน์