ช่วงนี้ต้องกลับมาระวัง ! เรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5

ช่วงนี้ต้องกลับมาระวัง ! เรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5
โดยเฉพาะชาวกรุงฯ ที่ตอนเช้าอากาศยังขมุกขมัว ไม่สู้ดีนัก
? แล้วเจ้า PM 2.5 คืออะไร ? เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
คำตอบอยู่ข้างล่างนี้แล้วครับ
ป้องกันดูแลตนเอง ในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะครับ ?

ช่วงนี้ต้องกลับมาระวัง ! เรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5


ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

#ทีวี360องศา #ฝุ่นพิษ #ฝุ่นละออง #pm2.5 #อันตราย #ป้องกัน #หน้ากากอนามัย #กรมควบคุมมลพิษ #สถานีรักโลก