จับตา..สัญญาณโลกจาก.. วันศารทวิษุวัด ? สถานีรักโลก 360 องศา EP.82

จับตา..สัญญาณโลกจาก.. วันศารทวิษุวัด ? สถานีรักโลก 360 องศา EP.82

 ? 23 กันยายน ที่ผ่านมา.. เป็นวันศารทวิษุวัต ซึ่งโลกได้ส่งสัญญาณความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับฤดูกาลให้แก่เราแล้วด้วย ?⛈

❓ จะเป็นอย่างไร ติดตามในรายการสถานีรักโลก360องศา คลิปนี้เลยครับ??

#ทีวี360องศา #พยากรณ์อากาศ #สภาพอากาศ #วันศารทวิษุวัต #ฤดูฝน #ฝนตก #ฝนฟ้าคะนอง
#ฤดูฝน #กรมอุตุนิยมวิทยา #แซ็ก #ธนินวัฒน์ #ช่อง3