by ★★

  ความสำเร็จ 8 ปี ของโครงการหลังคาเขียว

    8 ปีที่ผ่านมากับการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก เพื่อให้เกิดการคัดแยก และจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วส่งรีไซเคิลเป็น “วิถี” ในชีวิตประจำวันของประชาชน และพร้อมใจร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในชุมชน โดยกล่องที่รวบรวมได้จะนำไปผลิตเป็น “แผ่นหลังคา” สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้านที่พักพิงให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนทั่วประเทศ

        ภายใต้โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งริเริ่มและดำเนินโครงการโดยบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย , บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด , รายการทีวี 360 องศา , ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดยบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนที่ต้องการช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ถึงจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างถูกวิธี และใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้คุ้มค่า โดยการนำกล่องเครื่องดื่มกลับมารีไซเคิล คืนประโยชน์สู่สังคม โดยวางเป้าหมายฉลองครบรอบ 10 ปี กับโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในปีหน้า

        จากการรณรงค์จัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่ปี 2553 กับหน่วยงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย เทศบาล และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศสามารถจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มได้ 200 ล้านกล่อง หรือคิดเป็นน้ำหนักเกือบ 2 พันตัน ผสานความร่วมมือร่วมใจเกิดเป็นพลังจิตอาสากว่า 50,000 แฟนเพจอาสาหลังคาเขียวทั่วประเทศ

        ต่อยอดจิตอาสามุ่งสู่น้ำใจของคนไทยด้วยกัน ที่อยากช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย ที่ได้ร่วมกันรณรงค์จนสามารถเปลี่ยนกล่องเครื่องดื่มให้กลายเป็นแผ่นหลังคาเขียว กว่า 60,000 แผ่น ในช่วงเวลา 8 ปี ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และชุมชนที่ขาดแคลนในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาค

        ถึงเวลาร่วมกันทำความดี ด้วยการใส่ใจ และให้ใจกับการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมคืนกลับสู่สังคมด้วยการร่วมกันเป็นอาสาหลังคาเขียว เก็บกล่อง พับกล่อง บอกต่อ เปลี่ยนกล่องที่ใช้แล้วให้มีค่าไปกับโครงการหลังคาเขียวฯ เพราะแค่สิ่งที่เหมือนเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยสำหรับเรา แต่อาจมีความหมายสำหรับใครอีกหลายคนที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ มาร่วมกันรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มวันนี้ คืนสิ่งดีๆ สู่สังคมและสิ่งแวดล้อม กับโครงการ “หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

  (ร่าง) กำหนดการ

  พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิล

  ภายใต้โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

  วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ อาคารมาลีนนท์ ตึก M2 ชั้น G 

   

  เวลา              รายละเอียด

  09.30 น.            แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน รับประทานของว่างและชมนิทรรศการบริเวณงาน

                             8 ปีกับโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

                             รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม คืนสิ่งดีๆ สู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

  10.00 น.            พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำชมวีดีทัศน์มุ่งสู่ปีที่ 9 โครงการหลังคาเขียวฯ   

  10:15 น.            ผู้ดำเนินโครงการร่วมเสวนาในหัวข้อ “มุ่งสู่หนึ่งทศวรรษโครงการหลังคาเขียวฯ” 

                            ผลงานความร่วมมือจากกิจกรรมโครงการที่ผ่านมา

                            ก้าวต่อไปของโครงการหลังคาเขียวฯ

  10:30 น.          พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิล

                          โดย พันธมิตรหลักและผู้สนับสนุนโครงการ

                          รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

                          กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

                          บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

                          รายการทีวี 360 องศา

                          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                          กรรมการผู้จัดการ ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด     

  10:40 น.         ถ่ายภาพร่วมกัน

  10:50 น.         องค์กรสนับสนุนขึ้นร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิลเพื่อมอบให้กับโครงการ“หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” 

  11.00 น.         ชมนิทรรศการบริเวณงานและสอนวิธีพับกล่องเครื่องดื่ม  

                         ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

  11.30 น.          จบพิธีการ

  # # #

    

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3