สัปดาห์ ! ทั้งฝน ทั้งร้อน รับมือ..อากาศที่ต้องเจอ !

22-24 มี.ค. 65 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย
เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง อีสานตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีกำลังแรงขึ้น
ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 26 มี.ค. 65 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 27 มี.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน
จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคอีสาน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน
ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่
สำหรับภาคใต้ 24 – 27 มี.ค. 65 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง
ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 22-24 และ 27 มี.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย