พยากรณ์อากาศ 29ม.ค.66
29-30ม.ค.66ความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นกำลังแรงปกคลุมไทยตอนบน ทำให้อากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง ภาคเหนือจะลดลง2-4องศา ภาคอีสาน ภาคกลาง กทม. ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ลด1–3องศา

29-30ม.ค.66ภาคใต้ยังมีลมมรสุมแรง ทำให้ใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรงอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-4ม.มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4ม. อันดามันมีคลื่นสูง1-2ม. ห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2ม.

เตรียม..31ม.ค.-3ก.พ.66 ความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้อุณหภูมิจะสูงขึ้น3–5องศากับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนภาคกลาง กทม. ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า

จับตา!! 2-3ก.พ.66 จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ทำให้จะมีฝนบางแห่งเกิดขึ้น สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา ต่ำสุด 12-17 องศา สูงสุด 25-32 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ต่ำสุด 1-10 องศา

ภาคอีสาน อากาศหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศา ต่ำสุด 8-14 องศา สูงสุด 23-27 องศา ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-11 องศา

ภาคกลาง อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา ต่ำสุด 15-18 องศา สูงสุด 27-29 องศา

ภาคตะวันออก อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา ต่ำสุด 15-20 องศา สูงสุด 27-30 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ที่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 19-24 องศา สูงสุด 27-30 องศา คลื่นสูง 2-4 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ที่ กระบี่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 30-33 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพฯปริมณฑล อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา ต่ำสุด 17-19 องศา สูงสุด 27-31 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก

Total Views: 5 ,