พยากรณ์อากาศ 27ม.ค.66
27ม.ค.66 วันสุดท้ายแล้วที่ ความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นจากจีนระลอกนี้จะมีกำลังอ่อน จับตา!! 28–31ม.ค. ความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นกำลังแรงอีกระลอกจากจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมไทยตอนบน ทำให้อากาศจะหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลด2–4องศา

แต่!! 1ก.พ.66 ความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นกำลังแรงระลอกใหม่นี้ จะอ่อนกำลังลง ทำให้อุณหภูมิจะกลับมาสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนจะยังมีอากาศเย็นในตอนเช้า

สำหรับภาคใต้..27-31ม.ค.66 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรง อ่าวไทยคลื่นสูง 2 – 4 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร อันดามันคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 12-16 องศา สูงสุด 30-32 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ต่ำสุด 2-10 องศา

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 10-17 องศา สูงสุด 29-31 องศา ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 7-14 องศา

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา ต่ำสุด 17-20 องศา สูงสุด 32-34 องศา

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา ต่ำสุด 19-22 องศา สูงสุด 31-34 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ที่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 20-24 องศา สูงสุด 30-32 องศา คลื่นสูง 2-3 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 32-34 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพฯปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา ต่ำสุด 19-21 องศา สูงสุด 31-34 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก

Total Views: 9 ,