พยากรณ์อากาศ 16มี.ค.66

16มี.ค.66 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมไทยตอนบน ในขณะที่มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอยู่ ทำให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง ส่วนภาคใต้ก็มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ด้วย ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง คลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2 เมตร
เตรียม!! 17-21มี.ค.66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนหรือหย่อมความร้อนจะปกคลุมไทยตอนบน ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดเข้ามา ทำให้อากาศจะร้อนกันโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และตาก ต่ำสุด 17-22 องศา สูงสุด 33-37 องศา

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ต่ำสุด 17-21 องศา สูงสุด 34-36 องศา

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 34-37 องศา

ภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณชายฝั่ง ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 32-36 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 31-34 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน อากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 34-35 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพฯปริมณฑล มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 24-26 องศา สูงสุด 33-36 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก

Total Views: 37 ,