พยากรณ์อากาศ 15มี.ค.66
15มี.ค.66 ความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นหลงฤดูจากจีนได้อ่อนกำลังลงแล้ว แต่คลื่นกระแสลมตะวันตกยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้เหนือ อีสานยังมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมไทยตอนบน จึงยังมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ได้เช่นกัน
เตือน!! 16-19มี.ค.66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะปกคลุมไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูร้อนก็ยังพัดปกคลุมภาคเหนือ อีสาน กลาง และตะวันออก ทำให้อากาศจะร้อนขึ้น กับมีฝนฟ้าคะนองบางที่

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และตาก ต่ำสุด 18-22 องศา สูงสุด 32-36 องศา

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 18-21 องศา สูงสุด 34-35 องศา

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 34-37 องศา

ภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณชายฝั่ง ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 31-36 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 30-34 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 34-36 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพฯปริมณฑล มีเมฆบางส่วน ต่ำสุด 24-25 องศา สูงสุด 32-36 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก

Total Views: 9 ,