พยากรณ์อากาศ 14มี.ค.66

ความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นจากจีนยังปกคลุมไทยตอนบน และคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าลาวตอนบนแล้ว ทำให้โอกาสเกิดพายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่ ในภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ภาคเหนือและอีสานมีอุณหภูมิลดลงและมีอากาศเย็นในตอนเช้าด้วย
สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ ทำให้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง คลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และตาก ต่ำสุด 18-22 องศา สูงสุด 30-34 องศา

ภาคอีสาน อากาศเย็นในตอนเช้า ต่ำสุด 17-20 องศา สูงสุด 29-32 องศา

ภาคกลาง มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 31-33 องศา

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 32-35 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ต่ำสุด 22-24 องศา สูงสุด 30-34 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน อากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ที่ ระนอง และพังงา ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 33-36 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพฯปริมณฑล มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 24-25 องศา สูงสุด 32-34 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก