พยากรณ์อากาศ 7ก.พ.66
ตอนนี้มีเพียงมวลเย็นอ่อนๆปกคลุมเท่านั้น ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาได้ ผลคือเหนือตอนล่าง อีสานตอนล่าง ภาคกลาง กทม. และตะวันออก จึงมีฝน ระวัง!! เหนือและอีสานตอนบนมีลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมด้วย อากาศจึงยังเย็นตอนเช้า รักษาสุขภาพ ระวังการสัญจรผ่านหมอก และป้องกันผลผลิตการเกษตรเสียหายด้วย

สถานการณ์ฝุ่นละอองในไทยตอนบนวันนี้ พบว่า แนวโน้มการสะสมตัวของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากมีฝนมาช่วยชะล้างออกไปจากบรรยากาศ ทำให้มลพิษทางอากาศลดลง

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ต่ำสุด 17-23 องศา สูงสุด 33-36 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 7-15 องศา

ภาคอีสาน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ เลย ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ต่ำสุด 18-23 องศา สูงสุด 33-36 องศา ยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว ต่ำสุด 11-16 องศา

ภาคกลาง มีหมอกบางในตอนเช้า ฃมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 34-36 องศา

ภาคตะวันออก มีหมอกบางในตอนเช้า ฃมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ต่ำสุด 23-26 องศา สูงสุด 31-35 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 30-34 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 32-35 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพฯปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ต่ำสุด 24-26 องศา สูงสุด 32-36 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก

Total Views: 11 ,