พยากรณ์อากาศ 6ม.ค.66
6ม.ค.65 ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระวัง!! จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าใกล้ปลายแหลมญวณ ในขณะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น จากนั้น7-8ม.ค. นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนหนักเพิ่มขึ้น

6-8ม.ค.65 ชาวเรือระวัง!! คลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กในอ่าวไทยให้งดออกจากฝั่ง และให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วย

6ม.ค.65 ชาวไทยตอนบนจะเจอกับ ความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบน ทำให้อากาศยังเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง รักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังอัคคีภัยที่เกิดจากอากาศแห้งในระยะนี้ด้วย

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า ต่ำสุด 14-19 องศา สูงสุด 27-32 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 4-11 องศา

ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ต่ำสุด 14-20 องศา สูงสุด 27-30 องศา ยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว ต่ำสุด 8-17 องศา

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 19-22 องศา สูงสุด 30-32 องศา

ภาคตะวันออก ตอนบนของภาคมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ต่ำสุด 21-23 องศา สูงสุด 29-32 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ที่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 20-25 องศา สูงสุด 29-31 องศา คลื่นสูง 2-3 เมตร บมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ต่ำสุด 22-26 องศา สูงสุด 31-33 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพฯปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ต่ำสุด 21-23 องศา สูงสุด 31-32 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก