พยากรณ์อากาศ 2ก.พ.66
มวลเย็นยังปกคลุมไทยตอนบนด้วยกำลังอ่อน ทำให้อุณหภูมิจึงสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากันได้อยู่ ระวัง!! กลางวันจะร้อนขึ้นเร็ว รักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกด้วย

สำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลง แต่ยังทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง เหลือคลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

เตรียม!! 2-7ก.พ.66 ลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง กรุงเทพฯปริมณฑล และภาคตะวันออก ประกอบกับมีลมตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือ และอีสานตอนบน ทำให้จะมีฝนฟ้าคะนองแทรกเกิดขึ้นได้

สถานการณ์ฝุ่นละอองในไทยตอนบนวันนี้ มีแนวโน้มสะสมตัวของฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง ระวังอันตรายจากมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วย

ภาพรวมอากาศวันนี้..
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 13-18 องศา สูงสุด 30-35 องศา ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-10 องศา

ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 13-18 องศา สูงสุด 31-34 องศา ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 7-12 องศา

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 17-19 องศา สูงสุด 32-35 องศา

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณแนวชายฝั่งทะเล อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 19-23 องศา สูงสุด 31-35 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ที่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 29-32 องศา คลื่นสูง 1-2 เมตร มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ที่ ตรัง และสตูล ต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 31-34 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพฯปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ต่ำสุด 20-22 องศา สูงสุด 32-34 องศา #พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก

Total Views: 12 ,