ก้าวใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รวมพลัง เก็บกล่องสร้างบ้าน

      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมเดินหน้าสานต่อภารกิจ รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ในโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” เพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืน ณ ลาน EDEN ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด์

      โดยนับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมภารกิจแรกในการรณรงค์ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อรีไซเคิลเป็นหลังคา ภายใต้โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร่วมกับองค์กรพันธมิตร บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และ บิ๊กซี ซึ่งสามารถรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วได้มากกว่า 2,500 ตัน นำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคามากกว่า 68,000 แผ่น เพื่อมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยทั่วประเทศไทย

      จากผลสำเร็จดังกล่าว ในปี 2565 ทางโครงการฯ จึงได้ขยายความช่วยเหลือที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น กับ โครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” หรือ “The Green Shelter project for Friends in Need (of “Pa”) Volunteers Foundation” โดยการเพิ่มรูปแบบของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ให้ครอบคลุมในหมวดวัสดุก่อสร้าง อาทิ แผ่นหลังคา อีโค่บริค แผ่นไม้เทียมสังเคราะห์อีโค่ วงกบประตูและอื่น ๆ เพื่อช่วยสร้าง “บ้าน” ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และผู้ยากไร้ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

      ซึ่งครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตร รวม 14 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บีเจซี บิ๊กซี บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3) สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด บริษัท รีไซโคเอ็กซ์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด และ บริษัท บริษัทเอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

      ทั้งนี้คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ 13 พันธมิตรดังกล่าว พร้อมด้วย ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ในฐานะสื่อสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการฯ ต่อการรณรงค์จัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล สังคม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม

      ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ให้กับโครงการฯ ได้ที่จุดรับกล่องในห้างค้าปลีกบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มากกว่า 150 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ทั้งหมด 37 แห่ง โดยจะเริ่มทดลองนำร่อง 15 สาขาใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Total Views: 176 ,