ลงทะเบียนสมาชิก

เพื่อดาวน์โหลดพยากรณ์อากาศ ประจำวัน และสะสมคะแนนรับรางวัล

**กรุณาบันทึกบัญชีและรหัสผ่านของคุณเพื่อใช้เข้าสู่ระบบในครั้งถัดไป**

เงื่อนไขและกติการ่วมกิจกรรมสะสมคะแนนรับของรางวัล
1.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนสมาชิกก่อนเริ่มการสะสมคะแนนและรับของรางวัล
2.การสะสมคะแนน จะมาจากการดาวน์โหลดไฟล์พยากรณ์อากาศ และ การตอบคำถามให้ถูกต้อง อย่างน้อย 2 ข้อ ต่อวัน (จ-ศ)
3.เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน หรือ เหรียญรางวัล ได้ตามยอดที่กำหนดไว้ สามารถส่งคำขอรับรางวัลได้ที่ Line@tv360shopping
4.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องตรวจสอบคะแนนและส่งคำขอรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น โดยไม่มีการแจ้งเตือนจากทีมงาน
5.สงวนสิทธิ์การแลกรับของรางวัลสำหรับผู้ที่สะสมคะแนนครบและแจ้งแลกรับก่อน ตามจำนวนจำกัดของรางวัลในแต่ละชิ้น

Total Views: 181 ,