ส่งมอบบ้านต้นแบบ “รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว” หลังแรก!!! แก่ผู้ประสบภัย

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 266 โครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดพิธีส่งมอบบ้านต้นแบบหลังแรกที่ใช้วัสดุรีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว แก่ผู้ประสบภัย ณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือขององค์กรทำดี บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับพันธมิตรหลักอย่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รวมไปถึงสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการเป็นจุดรับกล่องเครื่องดื่ม และบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3) บริษัท และ 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (รายการทีวี 360 องศา) ที่ร่วมสนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังสาธารณชนทั่วประเทศ

   ภายในงานได้ส่งมอบวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในโครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน ได้แก่ แผ่นหลังคา จำนวน 32 แผ่น งานฝาผนังบ้าน จำนวน 19 แผ่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ จำนวน 15 แผ่น วงกบประตู 2 ชุด และหน้าต่าง 1 บาน ให้กับผู้ประสบภัยที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

   ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเก็บเครื่องดื่มใช้แล้วในปีนี้ 10 ล้านกล่อง เพื่อนำไปรีไซเคิลสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ได้ที่จุดรับกล่อง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาใหญ่ทุกสาขาทั่วประเทศ สถานีบริการน้ำมันบางจากนำร่องในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลและอาคารสำนักงานในเครือนำร่อง 18 แห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3PFqrcZ