** เมื่อคุณสะสมคะแนนครบสามารถคลิกเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรางวัล